Sponsorer

 Plucera  Visma  Sparbanksstiftelsen Gripen

Juniortennis

Beskrivning:För 9-18 år erbjuder vi denna grundkurs/fortsättningskurs med allsidig träning och information om tennis, vi lägger tyngdpunkten på teknikträning, förekommer en del matchträning för att träna dina färdigheter Gasbollar ( steg 4 ). 4-6 spelare per grupp. 1-3 h/vecka.
Målsättning:Att på ett roligt sätt lära sig tennisens grunder.Testa matchspel inom gruppen och på detta sätt få ett ökat intresse för tennis, idrott och kamratskap
Krav:Du kan vara nybörjare och fortsättare i åldern 9-18 år, du skall komma i tid utvilad och glad med vattenflaska, gymnastikskor på fötterna.
Kurstider:Mån-Fre 15.00-19.00
Perioder:HT , v 36-v 50 ( 14 veckor ), VT , v 2 - v 24 ( 22 veckor )
Träningsuppehåll:HT vecka 44, VT vecka 8, v 16, 1-2/5,29-30/5, 6/6
Kursavgifter:HT : 1 h/v 1500 kr, 2 h/v 2350 kr, 3 h/v 2950 kr, VT : 1 h/v 2150 kr, 2 h/v 3500 kr, 3 h/v 4450 kr
Medlemsavgift:225 kr ( helår ), familj 550 kr
Anmälan:Anmälan gäller för både höst och vårtermin. Uppsägning inför VT senast 1.12-11, uppsägning inför HT senast 1.5-12. Avhopp under terminen debiteras 75% av kursavgiften.
Anmäl dig här