Sponsorer

 Plucera  Visma  Sparbanksstiftelsen Gripen

MLTK:s träningstider 

Höstterminen omfattar 14 v och statar och pågår v.36-50

Vårterminen omfattar 22 v och startar och pågar v.2-24.

Har Du några frågor maila till Magnus Hansson på tr.mltk@telia.com

 

Träningsschema VT 18 ( träningen startar v.2 måndagen den 8/1)